Natuur en milieu

Beleef met boerin Jamien een boeiend boerderijbezoek vol natuureducatie en wereldoriëntatie. Met activerende werkvormen gaan we aan de slag met een aantal van deze onderwerpen:

 • Omgeving van de boerderij: soort landschap, op zoek naar landschapselementen
 • Weer, klimaat en seizoenen
 • Het leven rond de boerderij: biotoop, biodiversiteit, voedselketen, voedselpiramide, rol van insecten, vogels, …
 • De kippen op de boerderij: bouw van de kip, functies zintuigen, ontwikkelingsfases ei-kip
 • Planten en gewassen van de boerderij: graan, maïs, kikkererwt. Delen van de plant, functies, voortplanting.
 • Materialen op de boerderij en hun eigenschappen: geleiden, isoleren, hefbomen
 • Techniek en milieu: Functie machines. Oppervlakte berekenen. Bewerking akkers vroeger en nu. Als landbouwer zorg dragen voor bodem, water en lucht.
 • Taal: spreekwoorden
 • Voeding en gezondheid: link recepten-landbouwgewassen. Voedingsdriehoek. Estafette-wedstrijd stro.

Jamien past de rondleiding aan aan de leeftijd, interesses en mogelijkheden van haar bezoekers. Dit thema past o.a. binnen de leerdoelen van de derde graad van het lager onderwijs (Wereldoriëntatie natuur – ruimte / wiskunde).

Voor het middelbaar (bv. richting STEM) gaan we dieper in op de bodem en het bodemleven, op chemie en fysica op onze akkers:

 • Waarom doet een landbouwer aan teeltrotatie?
 • Wat vangen ‘vanggewassen’ als gele mosterd en zonnebloemen precies?
 • Waarom moet erosie vermeden worden en hoe doen we dat?
 • Hoe werkt mechanische onkruidbestrijding?
 • Werking van de landbouwmachines.

Alle praktische info over een bezoek lees je op Educatie.